ET DEMOKRATI ER EN STAT HVOR FRI MENINGSUTVEKSLING IKKE ENDER MED BEGRAVELSE.

Winston Churchill (1874-1965)

Dette er noen av tjenestene vi yter til våre kunder.

Vi bistår også ved beslektede oppdrag. Ta kontakt, så finner vi garantert en løsning.

Journalistisk innholdsproduksjon: Undersøkende og metodisk journalistikk som setter dagsorden er kjernen i medienes samfunnsoppdrag. Dette er også vår kjernevirksomhet. At det finnes journalister som arbeider for å avdekke forhold som aktører ønsker å holde skjult er en av byggesteinene i ethvert demokrati. Slik journalistikk krever imidlertid langvarig systematikk og mye kunnskap. Samtidig er medienes egne redaksjoner mindre og langt mer sårbare enn før, etter stadig nye nedbemanningsrunder. Da kan det være en god ide å hente inn ekstra kapasitet utenfra, for å løse oppdrag redaksjonen ellers ikke ville hatt tid til å løse eller for å gi et prosjekt ekstra fart. Vi arbeider med dokumentar-produksjoner for TV, bøker, aviser og magasiner. Vi gjennomfører både langvarige og omfattende prosjekter, men bistår også ved mindre og mer tidsavgrensede, journalistiske oppdrag. Ta kontakt dersom du ønsker å diskutere et konkret oppdrag eller et mer langvarig samarbeid.

Vi har spesialkompetanse innen følgende områder: Terrorisme og ekstremisme, herunder terrorangrepene i Norge 22. juli 2011, virksomheten til Islamsk Stat (IS) og andre ekstremistiske grupper, sivil og militær beredskap, forsvars- og sikkerhetspolitikk, det norske forsvaret, spesialstyrker, politiet, norsk politikk og utenrikspolitikk, etterretning, historiske forhold knyttet til samme type tematikk fra den kalde krigens dager, IT-sikkerhet, den internasjonale hackerbevegelsen Anonymous, mv.

Graveledelse til leie: Ikke alle medievirksomheter har like mye erfaring eller kapasitet til selv å lede undersøkende prosjekter. Da kan det av og til lønne seg å hente inn noen utenfra, som kan gi veiledning ved prosjektets oppstart og for å nå spesifikke milepæler. Vi kan også ta prosjektet fra start til slutt. Vi kan sogar jakte på gullsakene for dere, ved å drive ideutvikling i samarbeid med deres egne journalister. Dere bestemmer.

 

Sparringspartner: Vi kan være sparringspartner for redaksjonelle ledere og utøvende journalister. Det kan være ensomt å være redaksjonell leder og gravende journalist. Det kan være krevende i en hektisk hverdag å finne noen som har tid til å diskutere metodiske og etiske problemstillinger i dybden. Uansett om du trenger langsiktig bistand og en mentor eller du har behov for mer avgrensede drøftelser om veivalg og isolerte beslutninger, er det bare å ta kontakt.

 

Researchoppdrag: Har du behov for å få gjennomført systematisk bakgrunnsresearch, med utgangspunkt i åpne kilder, for å etablere et solid grunnlag for en eller flere beslutninger i virksomheten? Ta kontakt med oss.


Due diligence/etterforskningsoppdrag: Under gitte forutsetninger og omstendigheter vil vi vurdere å ta på oss due diligence og/eller rene etterforskningsoppdrag for andre enn mediebransjen.

  

Rådgivnings- og konsulentvirksomhet: Endringstempoet blir stadig høyere, etterhvert som den teknologiske utviklingen skyter ytterligere fart. Det får store konsekvenser for medievanene og derigjennom også for norsk medieverden. Gode råd kan være uvurderlige dersom de innhentes i tide. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!


Kurs- og opplæringsvirksomhet: Vi holder mange kurs og foredrag for medievirksomheter, utdanningsinstitusjoner, og for statlige og private virksomheter. Ta kontakt dersom du ønsker en av våre utviklede kursmoduler, eller ønsker at vi bygger opp et kurs helt fra bunnen av. NB: Se vår generiske kursoversikt. Alle våre kurs gis spesialsøm, selv om modulene har en del faste elementer.


Foredrag/møteledelse/konferansier-oppdrag: Vi tar også på oss foredragsoppdrag samt oppdrag som møteleder/konferansier for større møter og konferanser. Forutsetningen er at slike oppdrag må være innenfor bransjer og temaer vi kan litt om.

 

Tekstproduksjon: Vi tar avgrensede tekstforfatter- og språkvaskoppdrag for reklamebyråer og andre kunder. Ta kontakt, så finner vi ut hva som er behovet og hva vi kan bidra med.

 

Publikasjoner/interninformasjon: Vi tar gjerne på oss å produsere et tidsskrift eller internmagasin for ditt selskap, dersom dere ønsker å bli proffere på intern- og eksterninformasjon. Vi kan på oppdrag levere tidsskrifter med journalistisk innhold og utforming, enten som en engangsforeteelse eller med jevnlige utgivelser.


LENKER

NJ FRILANS: Kjetil Stormark er kåret til "Årets frilanser 2014".

Les mer


MAKT OG AVMAKT: Kjetil Stormark's blogg på Nettavisen.

Les mer

LOGOS MEDIA Ltd

Nymoens Torg 6-8

3611 KONGSBERG

994 776 010 (MVA)

+47 4177 5050

kjetil@logosmedia.no

PGP fingerprint: 42C5 4CB4 3F97 0674 A5E1 EFB5 C534 3B87 DADB 04D1

DISCLAIMER

Denne nettsiden kan kun brukes til informasjonsformål. Logos Media Ltd tar intet ansvar for eventuelle feil, utelatelser eller unøyaktigheter. Logos Media tar heller intet ansvar dersom siden eller serverne den driftes på blir brukt til distribusjon av malware eller virus.

Bilder på nettsiden anvendes med lisens fra Istockphoto og Shutterstock.

Copyright © All Rights Reserved